AVH Kalendern

09.05
Minigolfturnering Årets minigolfturnering hålls 9.5 klockan 10:15 på Edesvikens bana.

Inloggning

Endast för redaktörer 

Stiftelsen Seniorhuset Gullvivan söker ADMINISTRATÖR

23.03.2020 kl. 14:05
är du intresserad av att arbeta 10-15 timmar i månaden med ett meningsfullt och givande arbete ?
Vill du jobba för ett ”svenskt rum” på Brändö i Helsingfors ?
Stiftelsen Seniorhuset Gullvivan söker en person med organisationsförmåga och som är genuint intresserad av
att jobba med seniorer för ett gott ändamål.

Vi söker en person som ser administrativt över Seniorhuset Gullvivan på Brändö.
I praktiken betyder uppgiften att personen skulle ansvara och se till att allt är väl i huset, fungera som kontaktperson samt vara anträffbar för husets invånare.
Arbetet skulle ta i anspråk några timmar per vecka.
Långtgående skulle arbetet ske per internet och telefon men innebär också besök på Seniorhuset Gullvivan 2-4 gånger i månaden.


Personen vi söker,
• ansvarar och ser till att allt är väl i huset
• fungerar som kontaktperson
• är anträffbar per e-mail och telefon
• är anträffbar på Seniorhuset Gullvivan
• deltar i utvecklandet av Seniorhuset Gullvivan
• deltar i uthyrning av lägenheter
• uppdaterar infon, hemsida mm.


Seniorhuset Gullvivan är avsett för självständigt boende svenskspråkiga pensionärer.
I huset finns det 31 lägenheter. Ytterligare finns det gemensamma utrymmen för husets invånare.
Se www.gullvivan.fi.

För arbetet betalas lön eller arvode samt kostnadsersättning.
Ifall du vill höra mera om uppgiften, kontakta stiftelsens styrelseordförande
Carl-Johan Sanmark, tel. 0400 709070, eller meila info@gullvivan.fi.

NHa, Verksamhetsledare