Arbetets Vänner i Åbo r.f.
c/o Margita Myllyniemi Mariegatan 10 A 7,
20100 ÅBO


 

Arbetets Vänner i Åbo r.f.

Föreningens verksamhet sker i huvudsak på Svenska Gården i Åbo. Aktiviteter inom föreningen är Bridge, trivselkvällar, olika former av dans och sång. Om du är intresserad av föreningens verksamhet kontakta gruppernas kontaktpersoner. Se mera under 'aktiviteter'.

 

 

 

 

 

.

Kontaktuppgifter

Arbetets Vänner i Åbo r.f. tfn.
Ordförande:
Viceordförande:
Sekreterare:
Kassör:
 Margita Myllyniemi
 Staffan Lagström
 Sophie Rönkönharju
 Tuula Penttilä

044 7611 346
040 7682 107
040 8326 673
050 3722 418

Aktuellt inom föreningen

Kort historik över Arbetets Vänner i Åbo r.f.

Arbetets Vänner i Åbo grundades den 29 december 1893 då guvernörsämbetet i Åbo godkände föreningens stadgar. I januari år 1894 konstituerade sig styrelsen med John Hedberg som första ordförande.