Föreningens aktiviteter


Verksamheten är arrangerad i kretsar enligt medlemmarnas intresse. Kontaktpersonerna för kretsarna är nämnda nedan.

Kören      
  AV-Kören tisdagar kl. 16:00 - 18:00
 

Arbetets vänners kör är en blandad kör, där vem som helst, som älskar sång, kan komma med. En perfekt sångröst behöver man inte ha, men viljan att lära sig nya sånger och använda sin röst ännu bättre.

Kom med och sjung!

Det kan bli en ny och fin upplevelse, när du känner, att din röst blir en del av det hela!

  Dirigent : Mia Aitokari
  Kontaktperson : Mirjam Sundqvist, tfn. 0400 811 239
       

Normalt förekommer ingen verksamhet under sommarmånaderna förutom uppträdanden.