Arbetets Vänner i Sörnäs r.f.
Björneborgsvägen 1,
00350 HelsingforsAV i Sörnäs finns också på Facebook

Arbetets Vänner i Sörnäs r.f.

AV i Sörnäs verkar idag i lokaliteter i Munkshöjden, Björneborgsvägen 1, och har för närvarande följande verksamma kretsar;
bridgeklubben,
danskretsen,
konstklubben,
föräldrafika,
yoga,
meditation,
capoeira och
samekretsen

Därtill arrangerar vi kurser enligt medlemmarnas önskemål. 

 

 

Kontaktuppgifter

Arbetets Vänner i Sörnäs r.f. tfn.
Ordförande :
Viceordförande :

Sekreterare :
Ekonom :
Jaan Siitonen
Muluken Cederborg
Åge Grahn
Christian von Alfthan
Bo Hintze
041 530 5531
050 516 9242
040 544 1641
040 544 1649
040 502 8600

- Denna gula ruta syns endast för dig -

Användningen av "Aktuellt" -kalendern nedan

För att göra sidan mera aktuell och underlätta informationsflödet både inom, mellan och utom AV-föreningarna är det bra att använda kalendern ( enklaste sättet att hålla föreningen "upp-to-date").

Vid inlägg av ny artikel, kom ihåg att artikeln syns på flera ställen! 

Alla AV -föreningars kalenderinlägg ("Aktuellt inom...") syns också dessutom på både startsidan under rubriken "Aktuellt inom Arbetets Vänner i Finland" samt på "AV Föreningarna" -sidan under rubriken "AV Föreningarna informerar". Därför skall rubriken alltid vara samma så att man vet vem artikeln gäller.

Håll rubriken alltid samma - AV i Sörnäs

Användningen av kalendern är mycket simpel och påminner om ett normalt enkelt textbehandlinsprogram, dock med två automatiska funtkioner som bör användas. De automatiska funktionerna gäller publiceringen, när artikel skall börja och när den skall upphöra att synnas på hemsidan. Även "publicera" ( Ja ) skall vara vald, för att artikeln skall publiceras automatiskt.

Håll ingressen kort - endast vad artikeln gäller, I textfältet kan du sedan vara en riktig Runeberg...

Mera information se: "HelpDesk"

DBe, HelpDesk

 

Aktuellt inom föreningen

 

AV i Sörnäs senaste medlemsbrev

Här hittar du det senaste medlemsbrevetLäs mera »
ÅG
06.12.2018 kl. 12:00

Historik om Arbetets Vänner i Sörnäs r.f.

Arbetets Vänner i Sörnäs r.f. grundades den 4 november 1894, fyra år efter Huvudföreningen. Vi har numera vår verksamhet i Munkshöjden men har en lång historia i Sörnäs. Verksamheten började i Villa Echo, ett trähus med 3 rum och sal vid Östra Chaussén,  där man verkade mellan 1894 och 1900. Därefter flyttade föreningen den 1.6.1900 till Östra Chaussén 4, gården som senare blev  Tavastvägen 3.Sörnäs hade också i början av verksamheten en filial för järnvägsarbetarna i Fredriksberg. Under hela 1920-talet underhöll man för medlemmarnas bruk en sommarvilla på Drumsö.

År 1904 upprättades en barnträdgård där barn sysselsattes under sommarmånaderna. Denna barnträdgård verkade till år 1925. År 1920 ombildades Tavastvägen 3 till Aktiebolaget Svenska Gården i Sörnäs, i vilken AV i Sörnäs tillsammans med Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs ingick som aktionärer. Också Svenska Kvinnoförbundet flyttade in i de gemensamma lokaliteterna. Gården var ett trähus som revs år 1968.  Här, på legendariska "Sörkan Vennu", arrangerades bl.a. allmän dans och teater under flera årtionden ända till början av 1970-talet, "Sörkan Vennu" var t.ex Dallapés första estrad. Under årens lopp införskaffade de båda föreningarna hela äganderätten till Svenska Gården samt en avsevärd andel i grannbolaget Tavastvägen 5.

År 1968 ingick de båda föreningarna ett samarbetsavtal med Svenska Litteratursällskapet i Finland varvid föreningarna överlät hela sin ägarandel i de båda bolagen vid Tavastvägen 3 och 5 till Litteratursällskapet mot att Litteratursällskapet åtog sig att bygga det nuvarande kontorshuset som står på tomten. Föreningarna fick därmed dispositionsrätten till den föreningslokal som byggdes i anslutning till kontorshuset Svenska Gården. I början av 2000-talet inleddes diskussioner om fastighetens framtid. De ledde till att Svenska Gården såleds och föreningarna flyttade ut. Aretets Vänner i Sörnäs hittade en ny lokal i Munkshöjden, då man omvandlade "Soft Rock Pub" till en trivsam lokal under hösten 2006 och våren 2007. Björneborgsvägen 1 kunde förevisas medlemmarna på öppet hus den 18 april 2007. Övriga intresserade inbjöds till öppet hus den 30 augusti. Bridgen ”tjuvstartade” som första krets med verksamhet den 10 april.

Föreningen har givit ut en historik "Ordentligt folk"  i samband med 110-års jubilet år 2004, skriven av Hans Nordqvist.