Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen s.r.
PB 114
00121 Helsingfors


e-post: understodsstiftelsen(at)

arbetetsvanner.fi


Understödsstiftelsens ordf.
Rune Öhman
tfn 050- 3054459 

Understödsstiftelsen och kulturfonden


Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen s.r.

Ändamålet för Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen sr, grundad 6.5.1935, är bland annat att understöda Arbetets Vänner Huvudföreningens kulturella, sociala och allmänna föreningsverksamhet. Stiftelsen har också till uppgift att ur sina medel och minnesfonder stöda finlandssvenskt kultur- och föreningsarbete i olika former.
 

Kulturfonden för Arbetets Vänner Huvudföreningen

Arbetets Vänners kulturfond stöder finlandssvenskt kulturarbete i olika former. Fonden finansierar småskalig verksamhet och delfinansierar större projekt vilka faller inom ramen för fondens ändamål.

Ansökningstiden för stipendier och understöd infaller i regel under hösten. Närmare uppgifter om ansökningsförfarande publiceras under hösten på denna hemsida och per annons i Hufvudstadsbladet (Hbl).

Understödsstiftelsen informerar

- Denna gula ruta syns endast för dig -

Användning av "Aktuellt" -kalendern

För att göra sidan mera aktuell och underlätta informationsflödet både inom, mellan och utom AV-föreningarna är det bra att använda kalendern ( enklaste sättet att hålla föreningen "upp-to-date").

Rubriken alltid samma - Understödsstiftelsen

Alla AV -föreningars kalenderinlägg ("Aktuellt") syns gemensamt på startsidan under rubriken "Aktuellt inom Arbetets Vänner i Finland" och på AV Huvudföreningen -sidan syns samma kalenderinlägg under rubriken "Aktuellt inom Huvudföreningen". Därför skall rubriken alltid vara samma så att man vet vem artikeln gäller.

Användningen av kalenderr är mycket simpel och påminner om ett normalt enkelt textbehandlinsprogram, dock med två automatiska funtkioner som bör användas. De automatiska funktionerna gäller publiceringen, när artikel skall börja och när den skall upphöra att synnas på hemsidan. Även "publicera" skall vara vald ( Ja ) för att artikeln skall kunna publiceras automatiskt.

Ingressen kort - endast vad artikeln gäller

I textfältet kan du sedan vara en riktig Runeberg...

Mera information se: "Webmaster info"

DBe, HelpDesk