Information om Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen s.r. och dess Kulturfond finns på adressen

www.understodsstiftelsen.fi